Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 03 Thg12
 • THỨ HAI
  30/11

 • THỨ BA
  01/12

 • THỨ TƯ
  02/12

 • THỨ NĂM
  03/12

 • THỨ SÁU
  04/12

 • THỨ BẢY
  05/12

 • CHỦ NHẬT
  06/12Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 06 Thg12
 • THỨ NĂM
  03/12

 • THỨ SÁU
  04/12

 • THỨ BẢY
  05/12

 • CHỦ NHẬT
  06/12

 • THỨ HAI
  07/12

 • THỨ BA
  08/12

 • THỨ TƯ
  09/12Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...