Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 07 Thg8
 • THỨ BA
  04/08

 • THỨ TƯ
  05/08

 • THỨ NĂM
  06/08

 • THỨ SÁU
  07/08

 • THỨ BẢY
  08/08

 • CHỦ NHẬT
  09/08

 • THỨ HAI
  10/08



Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 10 Thg8
 • THỨ SÁU
  07/08

 • THỨ BẢY
  08/08

 • CHỦ NHẬT
  09/08

 • THỨ HAI
  10/08

 • THỨ BA
  11/08

 • THỨ TƯ
  12/08

 • THỨ NĂM
  13/08



Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...