Chiều đi
Hà Nội (HAN)
Hồ Chí Minh (SGN) - 21 Thg2
 • THỨ BA
  18/02

 • THỨ TƯ
  19/02

 • THỨ NĂM
  20/02

 • THỨ SÁU
  21/02

 • THỨ BẢY
  22/02

 • CHỦ NHẬT
  23/02

 • THỨ HAI
  24/02Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...
Chiều về
Hồ Chí Minh (SGN)
Hà Nội (HAN) - 24 Thg2
 • THỨ SÁU
  21/02

 • THỨ BẢY
  22/02

 • CHỦ NHẬT
  23/02

 • THỨ HAI
  24/02

 • THỨ BA
  25/02

 • THỨ TƯ
  26/02

 • THỨ NĂM
  27/02Quý khách vui lòng đợi trong giây lát...